सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७५/०९/१९ उत्खनन संकलन तथा विक्री कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वनको सुचना

७५/७६ 01/04/2019 - 11:46 PDF icon मिति २०७५०९१९ उत्खनन संकलन तथा विक्री कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वनको सुचना.pdf

मिति २०७५/०९/१२ उत्खनन संकलन तथा विक्री कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वनको सुचना

७५/७६ 12/26/2018 - 17:44 PDF icon मिति २०७५.०९.१२ उत्खनन संकलन तथा विक्री कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वनको सुचना.pdf

उत्खनन संकलन तथा विक्री कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वनको सुचना

७५/७६ 11/30/2018 - 11:27 PDF icon उत्खनन संकलन तथा विक्री कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वनको सुचना.pdf

शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना । प्रथम पटक सुचना प्रकाशित मिति: २०७५/०३/०१

७४/७५ 06/15/2018 - 21:16 PDF icon शिलबन्दि दर भाउ आव्हान २०७५-०३-०१.pdf

Invitation for Bids for the Construction of Roads

७४/७५ 06/05/2018 - 10:52 PDF icon Bid.pdf

Pages