प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०/०८/२५, बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।