पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
Hom Prasad Poudel Chief Administrative Office of Dharmadevi Municipality होम प्रसाद पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत hompoudelaa@gmail.com ९८५२०५८८८५
जितमान जिमी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत manjitjimi@gmail.com ९८४३५२०१००
राजकपुर चौलागाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५२०५८८८५
शोभित कुमार तुम्बा लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा tumbasobhit@gmail.com ९८४१३३५४५९
Arbind Kumar Yadav Engineer of Dharmadevi Municipality अरबिन्द कुमार यादव इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा arvindya2021@gmail.com ९८६२९६५९८८
Mitramani Basnet Health Organizer of Dharmadevi Municipality मित्र मणि बस्नेत स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा mitramanibasnet580@gmail.com ९८४२१३६३८०
Khagendra Khati Engineer of Dharmadevi Municipality ई. खगेन्द्र खाती इन्जिनियर khatikhagendra94@gmail.com ९८०६०८३९९५
Sushil Pokharel Accountant of Dharmadevi Municipality सुशिल पोखरेल लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा suspok123@gmail.com ९८५२०५२३७०
Accountant Of Dharmadevi Municipality Kalpana Basnet कल्पना बस्नेत लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा kalpana.sunsari@gmail.com ९८४३२०८७२८
विनोद गुरागाईं सहायक पाँचौँ (प्रशासन) प्रशासन binod.guragain2016@gmail.com ९८४९६३७२००
हरीकाजि बाेगटी ना.सु ९८५२०३४७२०, ९८४२४६८७७४
Nirmala Koirala Technical Assistant of Agriculture of Dharmadevi Municipality निर्मला कोइराला प्राविधिक सहायक आर्थिक विकास शाखा (कृषि) koirala1995nirmala@gmail.com ९८४२२४०५३१
Kharidar Dharmadevi Municipality दिबस कार्की खरिदार karkidibas8@gmail.com ९८४२१४३६२९, ९८०५३७०५७५
Sarita Lamsal Assistant Women Development Invigilator of Dharmadevi Municipality सरिता लम्साल स. म. वि. नि. स्वस्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा (महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण इकाइ) ९८६२१९३९७७
Madhav Subedi Computer Operator of Dharmadevi Municipality माधव सुवेदी कम्प्युटर अपरेटर subedimadhab318@gmail.com ९८४२३४४३१८
Mukesh Mudel Assistant Sub Engineer of Dharmadevi Municipality मुकेश मुदेल असिस्टेन्ट सव ईन्जिनियर mukeshmudel@gmail.com ९८१०५०८८१५
तुलाराम सुवेदी ब्याकलोडर चालक ९८०५३५६४३४