नगर परिचय

धर्मदेवी नगरपालिकाको परिचय

साविक तामाफोक, माम्लिङ् र आंखिभुई गाविसको संयोजनबाट नेपाल सरकारको मिति २०७३ फागुन २६ गते को निर्णय अनुसार यस धर्मदेवी नगरपालिकाको गठन गरिएको हो । कोशि राजमार्गको उत्तर दक्षिण करिब ४० कि.मी. को भागले छोएको छ । प्रत्येक नगरपालिका एक अविच्छिन्न नगरपालिकाको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । नगरपालिकाले ब्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न र बेचबिखन गर्न सक्नेछ । नगरपालिकाले ब्यक्ति सरह आपनो नामबाट नालिस उजुर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरेअनुसार नै यस नगरपालिको पनि संचालन  ब्यवस्थित गरिएको छ । यस नगरपालिकाको भौगोलिक अवस्थित, नामाकरण लगायत दीर्घकालिन सोच, उद्धेश्य एवं कार्यहरु तल उल्लेख गरिएको छ ।

भौगालिक अवस्थिति

धर्मदेवी नगरपालिकाको परिचय (सारसंक्षेप)

१) नगरपालिकाको स्थापना     :    २०७३ साल फागुन २६ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार

२) अवस्थिति                        :

                        क) आक्षांस   :         आक्षांस २७.४९०ं  देखि २७.५१० उत्तर सम्म ।

                        ख) देशान्तर  :         देशान्तर ८७.२१० देखि ८७.२६० पूर्वसम्म ।

३) क्षेत्रफल                           :         १३२.८२ व.      

४) उचाई समुन्द्री सतहदेखि      :        ११२ देखि २४७० मिटर सम्म

५) सिमाना                            :        

                          क) पूर्व        :       मादी न.पा र लालिगुंरास न.पा.,तेह्रथुम

                          ख) पश्चिम     :        धनकुटा र भोजपुर जिल्ला

                          ग) उत्तर       :        चैनपुर र मादी न.पा.

                          घ) दक्षिण     :        माहालक्ष्मि न. पा. धनकुटा र तेह्रथुम जिल्ला

६) हावापानी                           :         समशितोष्ण

नगरको नामाकरण

साविक तामाफोक, माम्लिङ् र आखिँभुइ गा.वि.स संयुक्त समन्वयात्मक बैठकबाट नेपाल सरकारलाई नगरपालिका निर्माणका लागि धर्मदेवी मन्दिरको नामबाट नगरपालिको नामाकरण गर्न अनुरोध भए बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३।११।२६ गतेको निर्णय अनुसार धर्मदेवी नगरपालिका नामाकरण भएको हो ।

नगरको प्रशासनिक विभाजन

 

१) संघिय प्रदेश नं.          :    १

२) विकास क्षेत्र               :    पूर्वाञ्चल

३) अंचल                      :    कोशी

४) जिल्ला                     :    संखुवासभा

५) जिल्ला                     :    सदरमुकाम            खाँदवारी

६) निर्वाचन क्षेत्र             :    २ नं.

७) जम्मा वडा संख्या       :   ९

 

नगरको मुख्य नदी, खोला तथा तालतलैया

 

१) मुख्य नदिहरु       :         अरुण

२) खोलाहरु             :         माया, पिलुवा, मुलुवा, केवा, ठुटे, केकुवा, तीन दोभाने, रलाहाचुङ्ग

३) तालतलैयाहरु       :         गलैचे पोखरी