सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९/०४/१२, नदीजन्य पदार्थ बिक्री शुल्क सङ्कलन गर्ने कार्य सम्बन्धमा शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको पन्ध्र (१५) दिने सूचना ।

२०७९/८० 07/28/2022 - 13:52 PDF icon नदीजन्य.pdf

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९/०४/१२, हाटबजार तथा पार्किङ्ग शुल्कको शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानसम्बन्धी पन्ध्र (१५) दिने सूचना ।

२०७९/८० 07/28/2022 - 13:52 PDF icon हाट बजार.pdf

Mude Kewabesi Sadak Letter of Intent

०७८/०७९ 02/10/2022 - 10:44 PDF icon Mude Kewabesi Sadak LOI.pdf

Kewabesi Gadeko Dhungaa Sadak Letter of Intent

०७८/०७९ 02/10/2022 - 10:43 PDF icon Kewabesi Gadeko Dhungaa Sadak LOI.pdf

मिति २०७६।०४।०६ उत्खनन संकलन तथा विक्री कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वनको सुचना ।

७६/७७ 07/31/2019 - 10:16 PDF icon मिति २०७६।०४।०६ उत्खनन संकलन तथा विक्री कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वनको सुचना.pdf

मिति २०७५/०९/१९ उत्खनन संकलन तथा विक्री कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वनको सुचना

७५/७६ 01/04/2019 - 11:46 PDF icon मिति २०७५०९१९ उत्खनन संकलन तथा विक्री कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वनको सुचना.pdf

मिति २०७५/०९/१२ उत्खनन संकलन तथा विक्री कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वनको सुचना

७५/७६ 12/26/2018 - 17:44 PDF icon मिति २०७५.०९.१२ उत्खनन संकलन तथा विक्री कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वनको सुचना.pdf

उत्खनन संकलन तथा विक्री कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वनको सुचना

७५/७६ 11/30/2018 - 11:27 PDF icon उत्खनन संकलन तथा विक्री कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वनको सुचना.pdf

शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना । प्रथम पटक सुचना प्रकाशित मिति: २०७५/०३/०१

७४/७५ 06/15/2018 - 21:16 PDF icon शिलबन्दि दर भाउ आव्हान २०७५-०३-०१.pdf

Invitation for Bids for the Construction of Roads

७४/७५ 06/05/2018 - 10:52 PDF icon Bid.pdf