सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्रकाशित मितिः २०८१/०१/३१, बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।

२०८०/८१ 05/13/2024 - 15:25 PDF icon Himalaya-Times-epaper-2081-01-31.pdf

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०।१२।२७, बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना ।

२०८०/८१ 04/10/2024 - 10:46 PDF icon Himalaya-Times-epaper-2080-12-27.pdf

Date of Publication: 2024-03-29, Invitation For Bid

२०८०/८१ 03/30/2024 - 19:36 PDF icon invitation for bid.pdf

Date of Publication: 2024-03-03, Invitation for Bids, Road Construction of Way to Administrative Building

२०८०/८१ 03/13/2024 - 11:21 PDF icon Himalaya-times-epaper-2080-11-20.pdf

तेस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०८०/११/०३, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् तथा सङ्कलन र बिक्री वितरण सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको (Hard Copy) सूचना ।

२०८०/८१ 02/19/2024 - 13:06 PDF icon Dhungaa File.pdf

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०/०८/२८, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा सङ्कलन र बिक्रीसम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको (Hard Copy) सूचना ।

२०८०/८१ 12/14/2023 - 10:35 PDF icon Dhunga.pdf

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०/०८/२५, बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

२०८०/८१ 12/11/2023 - 11:14 PDF icon Bol.pdf

Date of Publication: 2080-07-17, Invitation for Online Bids

२०८०/८१ 11/03/2023 - 11:11 PDF icon Suchanaa2222_page-0001.pdf

Date of Publication: 2080-07-17, Invitation for Online Bids

२०८०/८१ 11/03/2023 - 10:38 PDF icon Suchanaa1111.pdf

प्रकाशित मितिः २०८०।०७।०२ गते, Invitation for Quotations for Nagarpalika Prasashakiya Bhawan Jane Bato Soling

२०८०/८१ 10/20/2023 - 14:49 PDF icon SuchanaaFile.pdf

Pages