ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ २०८०/८१ 06/06/2024 - 15:15 PDF icon Ambulance.pdf
बालुवा, नदिजन्य सामाग्री प्रशोधन उद्योग तथा नदीजन्य सामाग्री व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० २०८०/८१ 12/04/2023 - 15:19 PDF icon बालुवा, नदिजन्य सामाग्री प्रशोधन उद्योग तथा नदीजन्य सामाग्री व्यवस्थापन कार्यविधि, २०80.pdf
धर्मदेवी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका जग्गाहरुको कित्ताकाट विवरण । २०७९/८० 06/02/2023 - 12:04 PDF icon धर्मदेवी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका जग्गाहरुको कित्ताकाट विवरण ।.pdf
स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धि निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 12:10 PDF icon 54.pdf
स्थानीय ऊर्जा विकाससम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 12:10 PDF icon 53.pdf
स्थानीय ऊर्जा विकाससम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 12:10 PDF icon 53.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 12:09 PDF icon 52.pdf
सहकारी ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 12:09 PDF icon 51.pdf
सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 12:07 PDF icon 50.pdf
सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 12:07 PDF icon 49.pdf

Pages