तेस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०८०/११/०३, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् तथा सङ्कलन र बिक्री वितरण सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको (Hard Copy) सूचना ।