संविधान दिवस २०७८ को सुवसरमा साझँ नगरपालिकाको प्राङ्गणमा दिपावली ।