मितिः २०८०/०२/२२ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका श्रीमान् सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर ज्यू, सह-सचिव श्री कमल प्रसाद भट्टराई ज्यू, PLGSP का कार्यक्रम संयोजक श्री प्रणय शर्मा ज्यू लगायतका कार्मचारीहरुबाट अनुगमन तथा स्वागत कार्यक्रम ।