पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
Hom Prasad Poudel Chief Administrative Office of Dharmadevi Municipality होम प्रसाद पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत hompoudelaa@gmail.com ९८५२०५८८८५
जितमान जिमी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत manjitjimi@gmail.com ९८४३५२०१००
शोभित कुमार तुम्बा लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा tumbasobhit@gmail.com ९८४१३३५४५९
Khagendra Khati Engineer of Dharmadevi Municipality ई. खगेन्द्र खाती इन्जिनियर khatikhagendra94@gmail.com ९८०६०८३९९५
Sushil Pokharel Accountant of Dharmadevi Municipality सुशिल पोखरेल लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा suspok123@gmail.com ९८५२०५२३७०
Kharidar Dharmadevi Municipality दिबस कार्की खरिदार karkidibas8@gmail.com ९८४२१४३६२९, ९८०५३७०५७५
Sarita Lamsal Assistant Women Development Invigilator of Dharmadevi Municipality सरिता लम्साल स. म. वि. नि. स्वस्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा (महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण इकाइ) ९८६२१९३९७७
Mukesh Mudel Assistant Sub Engineer of Dharmadevi Municipality मुकेश मुदेल असिस्टेन्ट सव ईन्जिनियर mukeshmudel@gmail.com ९८१०५०८८१५
तुलाराम सुवेदी ब्याकलोडर चालक ९८०५३५६४३४